กรรมการฝ่ายวิชาการ

ประธานกิตติมศักดิ์

 

รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Ph.D. Microbiology, Virginia Tech, USA

 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Ph.D. Curriculum and Instruction, Sukhothai Thammathirat Open University

ผศ.ดร. อัญชลี จันทร์เสม
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Ed.D. Curriculum and Instruction, Illinois State University Normal, USA

ผศ. ดร. ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Ph.D. Thai, Chulalongkorn University

ดร.Shen Lei
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zhanjiang Cunjin Education Group สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร. Peng Shouqing
อธิการบดี Guangong Ocean University Cunjin College สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ Zheng Jianzhong
ครูใหญ่ Peicai School, Zhanjiang No. 1 Middle School, สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist