ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

MIS ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในโปรแกรมการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาของเรา ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับการสอบภาษาจีนกลาง YCT และ HSK ซึ่งผลสอบเหล่านี้ช่วยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต

สำหรับชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทางโรงเรียนเปลี่ยนตารางเรียนจากภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนกลาง ในระดับประถมศึกษาในอัตรส่วน 50/50 (ซึ่งผลการสอบของ YCT และ HSK อย่างยอดเยี่ยม) เปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนกลาง ในอัตราส่วน 80/20 ซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันทั่วไปในโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ

สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษแห่งชาติ (ENC) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ได้ปรับให้เข้ากับหลักสูตรนานาชาติของเรา นักเรียนในระดับชั้นปีเหล่านี้ จะทำการสอบ IGCSE  ตอนอายุ 16 ปี  และหลังจากนั้นจะเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับ 2 ปี สุดท้าย ซึ่งคือระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 -6  

สำหรับวิชาหลักอย่างภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จะสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 นอกเหนือจากวิชาหลักแล้ว นักเรียนยังจะได้รับประสบการณ์ในวิชาพื้นฐานที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่หลากหลายอีกด้วย

ในการสานต่อรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง 2 ของ MIS นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะยังคงได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมถึงสามารถสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 6 ผ่าน

อาจจะมุ่งเน้นเฉพาะการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีน – หากเป็นกรณีนี้ ทางโรงเรียนจะพิจารณาจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านและบุตรหลานท่าน

LOWER-SECONDARY YEAR 9
PRE-IGCSE PROGRAMME

What advantages does the MIS Lower Secondary School system offer?
The advantage of entry to the traditional system of Lower Secondary education is that it supports a form of schooling ideally matched to the developmental needs of children;
The Lower Secondary years offer what we might think of as a ‘bridge’ between two different kinds of schooling – one in which our students experience a carefully managed and smooth change from a degree of generalist teaching on entry to more discretely specialised teaching in the final year.

Building on the nurture and development in the Early Years Foundation Stage (EYFS) and Primary School sections, MIS Lower Secondary school students benefit from the advantages of a relatively small and secure environment, where they are well known; this enables their intellectual and emotional needs to be met within secure and clearly defined boundaries and for individuals to thrive and develop.

The Lower Secondary school retains a guarantee of a broad and balanced curriculum in the timetable and access to specialist teachers and specialist facilities on offer, with the specialist rooming and equipment for art, technology and science.

Students arrive at their MIS classes keen and eager for success at a time when traditionally, disaffection and disenchantment begin to affect secondary schools in the two-tier system.

Above all the Lower Secondary classes provides wider opportunities for young adolescents within what are still relatively small institutions. This enables their intellectual and emotional needs to be met within secure and clearly defined boundaries.

Analysis of GCSE data over the last four years shows that students in three tier schools achieve outcomes at age 16 which are above the UK national average.

What can a young learner expect from a MIS Lower Secondary education?
• High expectations for their learning, achievement, and personal development
• Engaging learning
• Independence encouraged in a structured, protective environment
• Learning related to their world and issues important to their age group
• A variety of learning styles and teaching methods; for example hands-on, experiential lessons that enhance student engagement
• Regular feedback
• Respectful, supportive relationships valued and promoted
• Challenges to foster higher-order thinking skills

What can a parent/guardian expect from the MIS Lower Secondary School?
• A system matched to the developmental needs of children, fit for the 21st century
• A nurturing environment which enables children to develop as happy, confident and resilient individuals
• A wealth of opportunities both within the curriculum and extra-curricular
• Children to make good progress
• Regular communication with school and supportive relationships
• Student needs for autonomy, career and identity exploration provided in a safe environment that is mediated by understanding adults