ที่โรงเรียนนานาชาติแมนดาริน เราแสวงหาความสำเร็จ ความมั่นคงและปณิธาน เมื่อก้าวสู่บรรยากาศที่สวยงามของโรงเรียน ทุกคนจะได้เห็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมหลังเลิกเรียนและการให้คำปรึกษาจากบุคลากรของโรงเรียน นักเรียนของโรงเรียนจะนำพันธกิจของโรงเรียนมาใช้ในชีวิตโดยดึงความกล้าหาญและปลูกฝังให้ทำตามความฝันของพวกเขา  ที่โรงเรียนนานาชาติแมนดาริน เหล่าคณาจารย์จะแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง ความภาคภูมิใจของพวกเราคือกลุ่มนักเรียนของพวกเราทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารอย่างชำนาญและมีการคิดวิเคราะห์อย่างเฉียบแหลม คุณจะได้เห็นนักเรียนที่พัฒนาเป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธรรมเตรียมพร้อมที่จะสร้างสรรค์ให้โลกรอบตัวเราน่าอยู่ขึ้น

วิสัยทัศน์

MIS จะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนนักเรียนทุกคนด้วยความคิดที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงโลก

พันธกิจ

MIS ภูมิใจเสนอเอกลักษณ์ความเป็นโรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ:

  • เป็นโรงเรียนแนวคิดสมัยใหม่โดยผสานภูมิปัญญาตะวันออกและปรัชญาการศึกษาแบบตะวันตกเข้ากับทักษะในศตวรรษที่ 21
  • เป็นผู้นำด้านการศึกษามืออาชีพเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนและจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
  • เพื่อสร้างชุมชนนานาชาติในสภาพแวดล้อมที่พร้อมด้วยการดูแลทุกมิติเพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของนักเรียน ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนแต่ละคนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาของ MIS เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการตลอดวัยเด็กเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต เราเคารพความเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนแต่ละคน ส่งเสริมให้พวกเขาเป็นนักคิดที่สร้างสรรค์ ปลูกฝังความคิดของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และผู้เล่นในทีมที่มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ความพากเพียร มีความสมดุลเอาใจใส่ผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจ ใจกว้างและมีความรู้ เมื่อรวมกันแล้วคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดจะสร้างรายละเอียดที่ดีงามของภูมิปัญญาตะวันออกผสานกับปรัชญาการศึกษาแบบตะวันตก

คุณค่า

เราให้ความสำคัญกับ M – Mastery ดังนั้นเราจะยึดมั่นในมาตรฐานการศึกษาที่สูง ถ่ายทอดความรู้และทักษะนอกเหนือจากห้องเรียน

เราให้ความสำคัญกับ I – Integrity ความซื่อสัตย์ ดังนั้นเราจึงปลูกฝังนักเรียนด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้อง มุ่งมั่นเคารพตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้และความเข้าใจอย่างชาญฉลาด

เราให้ความสำคัญกับ S – Success ความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงสอนนักเรียนให้ประสบความสำเร็จจากก้าวเล็กๆ สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนและเติบโตด้วยความมั่นใจ

We Are MIS
Education grows more opportunities.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist