สมัครเรียน

โรงเรียนนานาชาติแมนดาริน (MIS) เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก ในเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรประถมศึกษา

รับนักเรียนจำนวนจำกัด “ส่วนลด 50% สำหรับค่าแรกเข้า”

ผู้สมัครสามารถสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนหรือสมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครชั่วคราวที่;

287 อาคารรอยัลลีชั้น 3 ถ. ศรีนครินทร์, 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เวลาทำการ:  วันจันทร์ – ศุกร์, เวลา 9:00 – 17:00 น.

โทร. 02-102-6100

1. ขั้นตอนการสมัครเรียน

ผู้สมัครทุกคนที่เข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแมนดาริน (MIS) จะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครและผลตรวจสุขภาพของนักเรียน (ในรูปแบบที่ MIS กำหนด) และส่งผลตรวจล่าสุดให้ทางโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ หากมีสถานที่ว่างที่นั่งว่างในกลุ่มชั้นปีที่นักเรียนต้องการศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาตามคุณสมบัติของโรงเรียน ทางโรงเรียนจะเชิญนักเรียนมาเยี่ยมชม MIS และทำการทดสอบต่อไป

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถดำเนินการใบสมัครของคุณเป็นไปตามขั้นตอน สำหรับการลงทะเบียนโปรดปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แนบเอกสารทั้งหมดที่แจ้งไว้ครบถ้วน หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัครและส่งเอกสารไม่ครบ ใบสมัครของคุณอาจดำเนินการล่าช้า

ส่งพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

สำหรับนักเรียน

 • สำเนารายงานผลการเรียนล่าสุดของโรงเรียนเดิม (1 ภาคเรียนเท่านั้น)
 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 • สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนไทย (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย (รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางล่าสุดจำนวน 4 รูป)

พ่อแม่ / ผู้ปกครอง

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย (สำหรับคนไทย)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย (ภาษาไทย)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครองทั้งสอง (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่คนไทย)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาต บริษัท ของผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย (สำหรับชาวต่างประเทศ)
 • รูปถ่าย (รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางสองรูปล่าสุด - ทั้งพ่อแม่และผู้ปกครอง)

หากที่นั่งที่ผู้สมัครต้องการสมัครเรียนเต็ม ทางโรงเรียนอนุญาตใส่ชื่อนักเรียนให้อยู่ในสถานะที่นั่งสำรอง

เมื่อมีที่นั่งว่าง ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อเพื่อทำการทดสอบและสัมภาษณ์ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาทก่อนวันทดสอบ นักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบตามชั้นปีที่สมัคร (โปรดเช็คข้อมูลที่เว็บไซต์ของโรงเรียน) และหากไม่สามารถเข้าร่วมการทดสอบ ต้องมีเหตุผลที่เพียงพอและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน แต่เพียงผู้เดียว

หากการทดสอบและการสัมภาษณ์ของผู้สมัครผ่าน จะได้รับแจ้งทางโทรศัพท์และตามด้วยจดหมาย

ในการยอมรับข้อเสนอโปรดลงชื่อและส่งคืนเอกสารดังต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย)
 • แบบฟอร์มทางการแพทย์ที่สมบูรณ์ (โดยแพทย์)
 • ชำระเงินค่าสมัครและค่ามัดจำ

2. ค่าเทอม

3. สมัครเรียน

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist